Efektīvie IT risinājumi dzelzceļa transportā

ADV "SMGS Pavadzīme"

Ar nolūku nodrošināt kravu nosūtītājiem/ekspeditoriem SMGS formēšanu pilnā atbilstībā OSŽD jaunajām prsībām SIA „AED Rail Service” piedāvā savu programmatūras produktu „Automatizētā darba vieta” (ADV) „SMGS pavadzīme”.


ADV „SMGS pavadzīme” realizēta saskaņā ar OSŽD prasībām un nodrošina pārvadājumu dalībnieku vajdzības, noformējot kravu transporta dokumentus. Pie tā izstrādes tiek pielietota vairāk nekā 10 gadu mūsu kompānijas pieredze programmu-tehnoloģisko kompleksu izstrādāšanā priekš starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem un, kā OSŽD Patstāvīgās darba grupas dalībnieka pieredze kodēšanā un informātikā.
  • Papildus SIA «AED Rail Service» piedāvā atsevišķus risinājumus, izmantojot WEB-pakalpojumu un iespēju integrācijā ar informācijas sistēmām uzņēmumā