Efektīvie IT risinājumi dzelzceļa transportā

JAUNA SMGS

Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSZD) pieņēma lēmumu veikt kompleksas izmaiņas un papildinājumus Nolīgumā par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi(SMGS), kas sāks darboties no 2015.gada 01.jūlija. Saskaņā ar šīm izmaiņām, tiek ieviesta jaunā SMGS pavadzīmes forma (pielikums 1 „SMGS pavadzīmes paraugs” pielikumam 1 „Kravu pārvadājumu noteikumi” jaunajai SMGS) priekš starptautisko dzelzceļa kravu pārvadājumu noformēšanas. Ar sīkaku informāciju šajā jautājumā var iepazīties vietnē OSJD www.osjd.org un VAS “Latvijas dzelzceļš” www.ldz.lv, kā arī citu dzelzceļu administrācijās.